Bezoek ons
Distelvinkenplein 12, Donau 106 en Laan van Poot 18 in Den Haag
Bel ons
070 - 3655616
Stuur ons een email
info@velfysio.nl

Beste client u zal het vast niet ontgaan zijn, het leven is fors duurder geworden. De gevolgen zijn overal voelbaar, helaas ook voor onze beroepsgroep.

Wellicht heeft u het gelezen in de krant (https://www.ad.nl/werk/fysios-stoppen-ermee-salarisverhoging-niet-mogelijk-zonder-bedrijf-in-gevaar-te-brengen~a1e0542f/)  dat veel van onze collega’s moeten noodgedwongen stoppen.

https://www.medischondernemen.nl/interview/daan-spanjersberg-werkgevers-fysiotherapie-het-fysiotarief-moet-eigenlijk-20-25-procent-omhoog

Daarom zijn wij genoodzaakt om aanvullende behandelmethodes in rekening te brengen als u daar niet voor of niet meer voor bent verzekerd. Wij kunnen het niet meer permitteren om deze extra aan te  bieden in uw regulieren fysiotherapie behandeling.  Wij kunnen anders geen gezonde bedrijfsvoering voeren en dreigt uw fysiotherapeut uit de wijk te verdwijnen. De zorgverzekeraars bieden ons niet voldoende dekking om de kosten van deze extra methodes toe te passen, wij zijn genoodzaakt additionele kosten aan u door te belasten.

In de tarievenlijst kunt u terug vinden wat voor extra behandelmethodes er zijn en welke additionele kosten er daar mee gemoeid zijn.

Wij leggen u uit wat het beste past bij uw klacht en of er additionele kosten aan verbonden zijn.

Een voorbeeld:
Stel u bent verzekerd voor 27 behandelingen fysiotherapie(lees massage oefentherapie) inclusief 9 keer manuele therapie. U wordt geholpen door een van onze manueeltherapeuten, maar uw klacht duurt langer dan 9 behandelingen. Dan bent u volgens de regels van de zorgverzekeraar niet meer verzekerd voor manueel therapie.  Hierdoor zijn wij genoodzaakt u een behandeling manueel therapie te factureren(+/- 50 euro). Echter heeft u nog wel behandelingen fysiotherapie over. Om u te gemoed te komen doen wij naast de reguliere behandeling een additionele (be)handeling deze dient wel door u vergoed te worden. Echter kost u dit dan niet een volledige behandelprijs. 

In het verleden vonden wij het een service en kwamen wij u te gemoed door alle additionele handelingen binnen uw behandelingen toe te passen. Gezien de stijgende kosten voor onze praktijk denk hierbij aan materiaal, scholingen en huisvesting. Zijn wij genoodzaakt voor deze aan vullende methodes additionele kosten in rekening te brengen.

Therapie

Dienst Kosten*
Screening€ 28.75
Fysiotherapie € 46
Manueel therapie € 57.50
Intake & Onderzoek met/zonder verwijzing € 75
Toeslag aanhuis € 11.50
Verslag voor derden€ 86.25
Eenmalig tapen€ 2.85
Rol tape € 17.50
Echo € 28.75
Shockwave 1x € 17.25
Shockwave abonnement € 57.49
Dry needling 1x € 2.85
Dry needling per jaar € 17.25
Digitaal oefenprogramma € 2.85
Manuel therapie handeling€ 11.50
All-in Abonnement per jaar€ 172.50

Diëtetiek

Dienst Kosten*
Intake diëtiek€ 82.50
Individueel dieetvoorschrift € 35.50
Consult kort (15 min.) € 21.50
Consult lang (30 min.) € 42.50
Consult aan huis (15-30 min.)€ 48.50 - € 70.50
Suiker en cholesterol meeting€ 27.50
Meting lichaamssamenstelling€ 19.50

* Vanaf 01-05-2023 gelden deze tarieven wanneer de zorgverzekeraar geen behandeling vergoed of wanneer de vergoede hoeveelheid behandelingen voor dat jaar overschreden wordt.

* Deze tarieven worden gehanteerd wanneer de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar op is, of wanneer u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar welke tarieven zij hanteren.

Bedrijven ex btw

Dienst Kosten
Preventief medisch onderzoek (PMO) € 99
Werkplek onderzoek € 125
Til cursus € 249
Nekscholing (3mnd) 1x per week € 149
Nekscholing (3mnd) 2x per week € 275
Rugscholing (3mnd) 1x per week € 149
Rugscholing (3mnd) 2x per week € 275

Informatie

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars(zorg en zekerheid niet). Wilt u weten hoe u vergoed bent? Dan kunt u zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Indien u geen vergoeding krijgt vanuit uw zorgverzekeraar, zijn de behandelingen voor eigen rekening.

 

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkregelement geldend tussen u als klant en de behandelaar.
  • De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.
  • De behandelingen dient u direct na de behandelingen af te rekenen( bij voorkeur pinnen)
  • Indien de betaling door bijzondere omstandigheden per nota betaald dient te worden, geschiedt dit binnen  7 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de behandelaar vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant.